Tankar kring futen og renessansemannen Gjøde Pedersen, og ein liten steinkjellar

Ofte har eg tenkt på denne myteomspunne dansken, Gjøde Pedersen, som i 1606 bytte til seg det som den gong heitte Kaupanger gard.1 Korleis fekk han vite om Kaupanger? Hadde han passert Kaupanger på ei reise, eller var det nokon som fortalde han om staden og dei store skogane som berre venta på ein driftig … Hald fram med å lese Tankar kring futen og renessansemannen Gjøde Pedersen, og ein liten steinkjellar