Strandlinja langs Kaupanger Hovedgård

Emil, sjå på ferja! Den vesle guten myser mot den kvite og svartmala ferja og held fram med å grave i sanden. Dei vaksne slikkar sol, medan lyden av bølgjer og barnelatter bryt roa. På den same staden, 1100 år tidlegare, driv svart, sur røyk frå eit nesten utbrent kremasjonsbål sakte utover bukta… På stranda … Hald fram med å lese Strandlinja langs Kaupanger Hovedgård