Om båtbygging, ein by i Danmark og ein altertavle frå 1250…

Utanfor viking- og mellomalderbyen Roskilde i Danmark ligg den grunne Roskildefjorden. Sjølv om fjorden er grunn, ligg det òg fleire djupe renner i fjorden, djupe nok til at båtar i sein vikingtid og mellomalderen kunne segle inn til Roskilde by. Mellom 1060 og 1070 vart desse rennene stengd med palisadar og skip fylt med stein, … Hald fram med å lese Om båtbygging, ein by i Danmark og ein altertavle frå 1250…