Sogn – sterkare saman

Debatten om kommunesamanslåing rasar for fullt, medan vi i Sogn prøver å unngå heile diskusjonen. Eg har ved fleire høve hevda at Sogn aldri har vunne tilbake den sterke stillinga som området hadde i vikingtida og tidleg mellomalder. Som arkeolog vil eg kaste lys over Harald Hårfagre og hans samtid, då Sogn vart rekna som … Hald fram med å lese Sogn – sterkare saman